CENA ČLENSTVÍ CBC A CO ZAHRNUJE


Vážený potenciální člene či spolupracující partnere CBC

dovolte mi, abych Vás z pověření české podnikatelské komunity ve Spojených arabských emirátech informoval o našich aktivitách, které v této perspektivní blízkovýchodní zemi vyvíjíme ve prospěch České republiky a nabídl Vám členství v CZECH BUSINESS COUNCIL IN DUBAI AND NORTHERN EMIRATES reprezentující tyto aktivity.

Dne 29. května 2014 byl za podpory Velvyslanectví ČR ve Spojených arabských emirátech a Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Dubaji oficiálně založen Czech Business Council in Dubai. Toto podnikatelské sdružení se stalo platformou a zázemím pro setkávání českých podnikatelů a manažerů působících ve Spojených arabských emirátech. Jeho smyslem je také v úzké spolupráci s českým velvyslanectvím a kanceláří CzechTrade podporovat české firmy, které uvažují o vstupu na tento trh, přispívat k rozvoji vzájemných obchodních, ekonomických a kulturních vztahů a zvyšovat povědomí o České republice mezi místními podnikateli a představiteli státu.

Dne 22. dubna 2015 se po téměř ročním úsilí čelních představitelů tohoto sdružení podařilo Czech Business Council in Dubai registrovat u Dubajské obchodní komory, čímž se zvýšila prestiž tohoto sdružení a jeho možnosti efektivně prosazovat zájmy našich firem ve Spojených arabských emirátech, a to právě i prostřednictvím Dubajské obchodní komory. Česká republika je vůbec první zemí ze střední a východní Evropy, které se podařilo vstoupit do místní obchodní komory, což dokazuje, že naše země je zde velmi pozitivně vnímána. Spojené arabské emiráty patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky v oblasti Blízkého východu a v současné době jsou naším čtvrtým největším mimoevropským trhem z hlediska českého exportu. Velkou výzvou pro naše firmy pak bude příprava světové výstavy Expo 2020 v Dubaji, jelikož tato země je v této souvislosti připravena investovat do infrastrukturních a dalších projektů stovky mld. USD.

Velice bych uvítal, abyste zvážili členství vaší společnosti v CZECH BUSINESS COUNCIL v Dubaji a severních emirátech. Jsem přesvědčen, že Vaše členství by potvrdilo vynikající úroveň existujících obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a zcela určitě by přispělo k upevnění pozice vaší firmy na zdejším trhu. V této souvislosti Vám chci nabídnout plnou podporu Czech Business Councilu při přípravě a organizaci veškerých vašich budoucích obchodních aktivit ve Spojených arabských emirátech. Budete-li o to stát, rád bych se s Vámi osobně setkal a detailněji Vás informoval o našich dosavadních i budoucích aktivitách a možnostech ve Spojených arabských emirátech.

Nakonec nikdy neoopomenu zmínit podporu institucí, jež nás podporují a to zejména vládu ČR za podporu našich aktivit, především pak Ministerstvo průmyslu a obchodu, konkrétně panu náměstka Havlíčka, a rovněž Ministerstvo zahraničních věcí, zde především pana velvyslance Sporýše a ekonomického radu Blažkovce působících na Vylvyslanectví SAE v Abu Dhabi.

Těším se na budoucí spolupráci a dovoluji si Vás pozvat na nejbližší Oficiální akci CBC v Dubaji za účelem představení aktivit a partnerů CBC a přijetí vaší firmy jako řádného člena CBC v kategorii Corporate Member nebo Cooperating Partner.

Předpokládaná setkání s CBC členy a partnery, s firmami a jednotlivci dlouhodobě operujícími na území spojených arabských emirátů, autoritami Dubai Chamber, Emirates Airline a velvyslanectvím ČR v UAE.

Je v CBC zvykem a pravidlem, které praktikujeme již 4 roky, že nový člen se podílí na zajištění nejbližšího eventu nebo setkání, a to jednorázové částkou 10.000,- dirhamů + 5 % VAT. Pokud vám tento příspěvek přijde přijatelný a rozumně vynaložený prosím vyplňte CBC MEMBERSHIP APPLICATION a zašlete ji na events@cbcdubai.cz Vaši žádost řádně zprocesujeme a instruujeme vás jak a kam realizovat platbu, která bude potvrzena na řádným daňovým dokladem.

Po uhrazení této částky se stáváte řádným členem pro následujících 12 měsíců s právem vstupu na všechny akce, dále cena zahrnuje ve vydání ročenky CBC MEMBERSHIP DIRECTORY 2019/2020 jednu celou stranu reklamy. Cena dále zahrnuje neomezenou prezentaci v CBC sociálních sítích a médiích jako jsou CBC Instagram, CBC Facebook, a CBC webové stránky. Cena dále zahrnuje prostor pro fyzickou prezentaci vaší firmy na jednom z vybraných pravidelných CBC setkání, kde kromě fyzické prezentace získáváte neomezený prostor pro vaši reklamu včetně umístění bannerů, roll Up či jiných propagačních prostředků a materiálů.

Těším se na setkání

S pozdravem

JUDr. Pavel Foubík
Prezident CZECH BUSINESS COUNCIL

Nabídka členství