EXPO 2020

Road to EXPO 2020

2013 
  ——  2013 / 27. listopad Dubaj byla zvolena pořadatelským městem světové výstavy EXPO 2020
  ——  2015 / duben Spuštění on-line nákupního portálu eSource
  ——  2016 / květen Pozvánka k účasti zaslána zástupcům národních vlád
  ——  2016 / červenec Otevření grantového programu EXPO Live
  ——  2017 / srpen Nejzazší termín pro přihlášku účastníků
  ——  2017 / prosinec Termín pro odeslání projektu expozice k posouzení
  ——  2018 / duben Předání prostoru k realizaci expozice jednotlivým účastníkům
  ——  2020 / duben Termín pro ukončení stavebních prací
  ——  2020 / září Zahájení zkušebního provozu
  ——  2020 / 20. říjen Oficiální zahájení světové výstavy EXPO 2020
  ——  2021 / 10. duben Ukončení světové výstavy EXPO 2020
2022 

Aktivity Czech Business Councilu v souvislosti s projektem EXPO 2020

2015 
  ——  2015 / leden První setkání Dr. Pavla Foubíka s managementem pořádající organizace
  ——  2015 / září Zástupci CBC se účastní 1. setkání BusinessConnect – detaily viz. zápis
  ——  2015 / říjen Zástupci CBC se účastní mise Dubai Chamber na Expo 2015 do Milána – detaily viz. tisková zpráva
  ——  2015 / prosinec Vicepresident CBC Ondřej Soška se účastní workshopu BusinessConnect na téma marketingové komunikace – viz. zápis
  ——  2015 / prosinec Zástupci CBC se setkávají s manažerem Dubai Expo ohledně možnosti spolupráce – detaily viz. zápis
  ——  2016 / leden Návštěva 1. náměstka ministra průmyslu a obchodu v Dubaji a setkání s vedením Dubai Expo
  ——  2016 / leden Členové CBC z řad technologických firem společně s vicepresidentem CBC Ondřeje Soškou se účastní workshopu BusinessConnect na téma technologie a komunikace – viz. zápis
  ——  2016 / březen Vicepresident CBC Ondřej Soška se účastní workshopu BusinessConnect na téma Edutaiment – viz. zápis
  ——  2016 / duben CBC ve spolupráci s agenturou CzechTrade pořádá v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu workshop pro zástupce českých firem na téma „Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020“ – fotogalerie na Facebooku
  ——  2016 / květen Zástupci CBC, Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Českých center se účastní 1. Mezinárodního plánovacího setkání v Dubaji, kde byla předána pozvánka k účasti Vládě ČR.
2017 


Expo 2020 Dubai is guided by the belief that innovation and progress are the result of people and ideas combining in new ways, which explains our theme: ‘Connecting Minds, Creating the Future’.
For six months, Dubai’s Expo will play host to hundreds of countries, companies and people who bring insight into what is possible in the spheres of opportunity, mobility and sustainability. Millions of people from around the world will be able to share an experience that has one aim: to contribute to building a better future.