Czech Business Council Dubai

Professional Members

Status, který je členovi udělen po připojení k profesnímu orgánu. Profesionální členství má za cíl profesionálně podporovat jednotlivce a pomáhat jim v postupu v rámci jejich kariéry/profese.
CS