Czech Business Council Dubai

Česko-emirátské Business Forum 2019 ČT24

Czech-Emirati Business Forum 2019 je pořádáno Czech Business Council

ve spolupráci s Dubajskou obchodní a průmyslovou komorou pod záštitou Ministra průmyslu a obchodu ČR

a zároveň je obrovskou příležitostí pro ČR a SAE se posunout dále.

CBC je hostitelem i organizátorem, takže událeme vše pro to, aby se naši emirátští přátelé během svého pobytu v ČR cítili jako doma. “Jsme si dobře vědomi jejich opravdového zájmu o naší zemi a to nejen jako o turistickou destinaci.

Jsem velmi potěšen, že je budeme moci seznámit s naší historií, kulturou i současností,” říká JUDr. Pavel Foubík, prezident Czech Business Council v Dubaji a SAE.

V rámci Business Forum budou probírána témata zahrnující inovace, robotiku, umělou inteligenci, inteligentní města, certifikaci, letectví, řízení letového provozu, cestovní ruch, zdravotnictví, lázeňský průmysl, sklářský průmysl a samozřejmě EXPO.

Mezi členy delegace Dubajské obchodní komory přivítáme elity ekonomického a obchodního života v SAE, jako například Mohammed Bin Abdul Aziz Al Shehhi, náměstka ministra hospodářství Humaid Ben Salem, generálního tajemníka Obchodní a průmyslové komory Federace SAE, Hamad Buamin, prezidenta Dubajské obchodní a průmyslové komory a celkem 15 dalších vysoce postavených dubajských podnikatelů.

Českou delegaci povede pan Jan Dejl, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR,

David Koppitz náměstek ministra pro místní rozvoj.

Všech oficiálních i doprovodných akcí se zúčastní velvyslanec SAE v ČR pan Abdulla Mohamed Almaainah. Czech-Emirati Business Forum je projekt, který se připravuje již delší dobu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Abu Dhabi, se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade v dubaji a agenturou Czech Tourism. Za posledních pět let CBC uspořádala několik podobných akcí v rámci česko-emirátských vztahů a to zejména v Dubaji, každopádně žádná z těchto akcí nebyla v takovém rozsahu. Tato akce je výjimečná i díky své mimořádné a kvalitní účasti, což nás jen nadále motivuje k tomu, abychom se snažili maximálně využít veškeré nabízené příležitosti.

Pro ty, kteří ještě uvažují o vstupu na SAE trh, nebo se jen chtějí dozvědět o

možných obchodních příležitostech v cestovním ruchu, či v oblastech ekonomických, právních a daňových,

se v hotelu odpoledne prvního dne programu konají hned dva kulaté stoly,

které budou moderovány špičkovými odborníky.

Následující den se fórum přesune do Karlových Varů, kde delegaci přivítá primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová

a předsedkyně Sdružení regionů ČR Jana Mračková Vildumetzová.

Mračková Vildumetzová, will welcome the delegation.

Kromě návštěvy sklárny, významných karlovarských hotelů a zdravotnickcýh zařízení představíme členy delegace i 54. KFF.

“Věřím, že se účastníci mají opravdu na co těšit,” uzavírá rozhovor prezident Pavel Foubík.

CEBF 2019 TISKOVÁ ZPRÁVA English / CZ )

CS