Czech Business Council Dubai

O nás

“Myšlenka o založení business klubu se mi v hlavě formovala už nějakou dobu. Celá představa dostala větší formu během našich setkání s českým velvyslancem Jaroslavem Ludvou a dalšími představiteli českých společností se sídlem v Dubai (například Audi Ziad - Alles, Ondřej Soška - Přeciosa). Na základě těchto setkání byl nakonec klub založen. Jednalo se nám o místo, kde bychom se mohli párkrát za rok setkat, poslouchat zajímavé řečníky a prezentace na různá obchodní témata, sdělovat si zkušenosti ze světa podnikání v SAE, diskutovat problémy života v SAE a najít společně řešení či jen získat radu”

PhDr. Roman Míšek – CzechTrade, founder and spiritual father of the CBC

Dne 29. května 2014 byl za podpory Velvyslanectví České republiky ve Spojených arabských emirátech a CzechTrade, národní organizace na podporu exportu České republiky, založen klub Czech Business Council v Dubaji. Podporu CBC vyjádřilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. CBC v nedávné době dokončila také všechny nezbytnosti pro registraci u Dubajské obchodní komory.

NAŠE VIZE 

Czech Business Council je sdružení českých podnikatelů působících ve Spojených arabských emirátach a řídí se předpisy a povoleními vydanými Dubajskou obchodní komorou. Cílem CBC je vytvářet místa a zázemí pro setkávání českých společností, které jsou aktivní v SAE, spolu s oficiálními orgány České republiky působícími v SAE. Dále se CBC snaží vytvářet přiznivé podmínky pro sdílení informací a zkušeností, které jsou nedílnou součástí úspěšného podnikání v SAE, mimo jiné také podporovat české společnosti, které se teprve chystají vstoupit na trh SAE, nápomáhat rozvoji bilaterálních a kulturních vztahů, ekonomických aktivit, investic a dalších iniciativ mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty. A samozřejmě má CBC na starost organizaci různých společenských událostí, které mají za cíl šířit dobré povědomí o přítomnosti České republiky v SAE.

Přehrát video

NAŠE MISE 

Czech Business Council usiluje o následující:

vytvořit platformu a zázemí pro setkávání českých firem působících v SAE s oficiálními orgány České republiky v SAE

vytvářet příznivé podmínky pro sdílení informací a zkušeností, které jsou nezbytné pro podnikání v SAE

podporovat české firmy, které se chystají vstoupit na SAE trh

pomáhat rozvíjet bilaterální obchodní a kulturní vztahy, ekonomické aktivity, investice a další iniciativy mezi Českou republikou a SAE

organizovat akce propagující image České republiky v SAE

CBC MEMBERSHIP DIRECTORY 

V roce 2016 jsme Vám s velkým potěšením a hrdostí představili první průlomovou publikaci vydanou CBC.

 

Jeden z prvních nápadů MEMBERS' DIRECTORY jsme začali plánovat zhruba před pěti lety, tenkrát jsme měli relativně ambiciózní myšlenku odprezentovat Vám nové DIRECTORY právě dnes večer. V té době jsme měli opravdu jen malou předtavu o tom, co nás ještě čeká. Byly to měsíce plné nekonečných debat, dohadů, litrů kávy, skvělých nápadů, ne tak skvělých nápadů, ale na konci toho všeho stálo první CBC MEMBERSHIP DIRECTORY 2016.

Jak jste již mohli slyšet, posledních 5 let bylo pro CBC extrémně náročných, ale zároveň velmi úspěšných. Sami jsme si všimli velmi prudkého vývoje a vycítili potřebu dostat všechny ty úspěchy znovu na papír a vyznačit tak naše páté výročí.

 

 

Dovolte mi využít této příležitosti a jménem CBC rady poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli na právě toto vydání. Bylo to možné jen díky Vám a je to především také pro Vás. Dali jsme do toho celé naše srdce a doufáme, že naši členové a partneři toto vydání využijí jako propagační nástroj pro další rozvoj svého podnikání v SAE.

 

Do you have any questions related to CBC? 

Zde jsou nejčastější dotazy

Czech Business Council je sdružení českých podnikatelů působících ve Spojených arabských emirátech. Jejím cílem je vytvořit platformu a zázemí pro setkávání českých firem působících ve Spojených arabských emirátech s oficiálními orgány České republiky ve Spojených arabských emirátech, vytvořit příznivé podmínky pro sdílení informací a zkušeností, které jsou pro podnikání ve Spojených arabských emirátech zásadní. Dále také podpořit české společnosti, které mají vstoupit na trh SAE, pomáhat rozvíjet bilaterální obchodní a kulturní vztahy, ekonomické aktivity, investice a další iniciativy mezi Českou republikou a SAE, organizovat akce na podporu image České republiky ve Spojených arabských emirátech.

Dne 29. května 2014 byl za podpory Velvyslanectví České republiky ve Spojených arabských emirátech a CzechTrade, národní organizace na podporu exportu České republiky, založen klub Czech Business Council v Dubaji. Podporu CBC vyjádřilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. CBC v nedávné době dokončila také všechny nezbytnosti pro registraci u Dubajské obchodní komory.

CBC působí pod záštitou Dubajské komory a je plně podporována Velvyslanectvím České republiky v Abú Dhabí v SAE a CzechTrade, oficiálním obchodním kanálem mezi Českou republikou a SAE. 

CBC je úžasným zdrojem zkušeností a informací při podnikání v regionu MENA, má širokou síť kontaktů jak mezi podnikateli, tak i vládními úředníky. Členové Czech Business Council těží ze silné pověsti asociace, intenzivně pracujícího prostředí a speciálních nabídek členů.

CBC nabízí mnoho variant členství – professional, corporate and honorary. Formulář žádosti o členství naleznete v horním části domovské stránky.

CS